Inbrottsskydd Tillbehör

Knappbrytare PVC

För manövrering av jalusi upp och ner.
Är av återfjädrande typ, så jalusiet stannar om man släpper knappen.

Nyckelbrytare EU cylinder

För manövrering av jalusi upp och ner.
Är av återfjädrande typ, så jalusiet stannar om man släpper nyckeln.

Nyckelbrytare ASSA cylinder

För manövrering av jalusi upp och ner.
Är av återfjädrande typ, så jalusiet stannar om man släpper nyckeln

Relä Box

För samkörning av upp till 4 st jalusier.
Vill man samköra fler än 4 st jalusier så är det bara att
installera en reläbox till så går det att samköra upp
till 8 st jalusier.
3 st reläboxar för samkörning av upp till 12 st jalusier
O.s.v.

Bultlås

Används som extra låsning om så önskas.
Bultlås används vid klassade utföranden.
Med urtag för ASSA oval cylinder.
Med inbyggd microbrytare så att jalusiet ej går
att köra sönder om man glömmer att låsa upp
bultlåset innan manövrering.

Kåpa

För att dölja jalusirullen.
Levereras som standard färg silver

Lackering

Samtliga jalusier går att lackera i valfri kulör

Magnetkontakt

Används om man vill ha en indikation på att
jalusiet är i uppkört läge.
Det går även att sätta en magnetkontakt längst
ner på styrskenan för att indikera stängt läge.